Doorloper | Weekendschool Baljée Leeuwarden

LEEUWARDEN – De Doorloper van deze week staat in het teken van Weekendschool Baljee Leeuwarden, een school die op een andere manier dan de hedendaagse onderwijsinstanties, aanvullend en vernieuwend onderwijs biedt voor kinderen in de leeftijd van tien tot veertien jaar.

We gaan voor:
De Weekendschool Baljée wil haar leerlingen een plaats bieden waar ze samen plezier hebben, een breder beeld van de wereld krijgen, waar ze elkaar uitdagen en grenzen verleggen, elkaars talenten ontdekken en het zelfvertrouwen versterken. En op deze manier de kinderen erop voorbereiden dat ze later gemotiveerde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep.

Ons motto:
Baljée, the perfect Sunday! De kinderen van groep twee van de Weekendschool Baljée hebben dit jaar tijdens het programma ‘Marketing & Communicatie’ een eigen slogan verzonnen, ‘Baljée, the perfect Sunday’.  Dit is een mooie aanvulling op onze huidige en welbekende slogans ‘Yes het is weekend’ & ‘Weekend ons niet’!

Wat ons als groep bindt is:
De kinderen van de Weekendschool Baljée komen van verschillende scholen uit de gemeente Leeuwarden. Deze kinderen zijn erg nieuwsgierig en avontuurlijk ingesteld.

We kunnen niet zonder:
Leergierige kinderen, gepassioneerde gastdocenten, gedreven vrijwilligers, levendige stagiaires, enthousiaste leerjaarleiders, welwillende coördinator, behulpzame oud- leerlingen, betrokken  bestuur, creatieve vormgever, het nieuwe stadsweeshuis, diverse kleine of grote donaties en uiteraard nieuwe sponsoren.

We hebben helemaal niks met:
De reactie van de kinderen: ‘Stilzitten! We willen bezig zijn’! Graag maken wij met z’n allen een uitstapje naar het bedrijf van de betreffende gastdocent. Het liefst verbinden we de praktijk met de theorie zodat de kinderen het beroep ook zelf gaan ondervinden, ervaren en beleven.

Feestjes bouwen doen we als:
De reactie van de kinderen als volgt is: ‘Elke zondag is voor ons een feestje.’ Leuk om te zien dat de kinderen met zoveel energie aan de zondagmiddagprogramma’s beginnen en met nóg meer energie naar huis gaan. Dat ze maandags met volle moed weer naar school mogen gaan nadat ze zondags nieuwe contacten, ideeën, indrukken en informatie hebben verkregen.

Afwisselende programma’s:
Veel gastdocenten uit verschillende sectoren hebben zich voor de kinderen van de Weekendschool ingezet en hier zijn wij erg blij mee. Mooi om te zien hoe de kinderen geraakt zijn bij de verhalen en ervaringen van deze waardevolle lessen. De afwisseling van onder andere theater, gevangenis, ambulance, brandweer, politie, onderneming, hotel, muziek, transport, internet, bankzaken, agrarisch, zorg, sport en gezondheid maakt het zo veelzijdig. En bij al deze verschillende programma’s ontpoppen zich steeds weer andere kinderen.

De laatste keer dat we met elkaar goed gelachen hebben, dat was:
Nora: ‘Ik kan me oprecht geen zondag herinneren dat ik niet gelachen heb.’ De ontmoeting met kinderen uit alle hoeken van de gemeente Leeuwarden is zeer waardevol. Ongeacht waar je vandaan komt, waar je woont en hoe je leert kun je met elkaar de verbinding aan gaan.

En dat we flink baalden:
Als kinderen reageerden door te zeggen: ‘Als je ziek bent, terwijl er Weekendschool is.’ Deelname aan de Weekendschool Baljée is vrijwillig en gratis, maar niet vrijblijvend. Wij verwachten dat je actief deelneemt en alle geplande zondagmiddagen aanwezig bent.

Wat Leeuwarden betekent:
Voor vele kinderen hun thuis. Voor sommigen zelfs hun geboortestad. Wij hopen dat veel kinderen uit Leeuwarden en omgeving bij ons de programma’s van de Weekendschool komen volgen. En voor die programma’s zijn er gastdocenten/bedrijven nodig die dit initiatief omarmen. Zo zien wij dat de kennismaking met interessante (Friese) professionals de kinderen inspireert en motiveert om te blijven leren voor een kansrijke toekomst.

We zouden graag de volgende personen een lintje willen geven:
Als Weekendschool Baljée zijn we trots op de vele personen en instanties die willen meewerken om het programma van activiteiten vorm te geven. Daarnaast blijft de Weekendschool Baljée altijd op zoek naar nieuwe personen die een bijdrage willen leveren aan het programma.

Over de toekomst:
We hopen dat we ons nog véle mooie jaren mogen inzetten voor de Weekendschool en dat er veel kinderen baat mogen hebben bij het mooie concept.

Meer informatie:
Voor meer informatie of het activiteitenoverzicht kunt u onze Facebookpagina, Instagram of de website raadplegen: www.weekendschoolbaljee.nl