Covid-19 maatregelen Weekendschool Baljée

Protocol Covid – 19  Weekendschool Baljée 2020 

We zijn heel erg blij dat we wederom weer op pad kunnen met vele kinderen uit de gemeente Leeuwarden. We kijken uit naar inspirerende gastlessen en het ontmoeten van elkaar! Helaas is Covid-19 nog steeds een realiteit en gaan wij daar op een zo goed mogelijke &  en verantwoorde manier mee om. 

Vanzelfsprekend zetten wij de veiligheid voor de leerlingen, onze coördinatoren, gastdocenten en ouders op de eerste plaats. Onze locatie ‘de Kanselarij’ en de desbetreffende bedrijven treffen hiervoor maatregelen  volgens de richtlijnen van het RIVM en GGD.

 Covid -19 regels volgens het RIVM voor volwassenen 

 

 • Meld je af bij de coördinator of leerjaarleider als je klachten hebt, verkouden of koortsig bent. (Het liefst zo tijdig mogelijk als het kan) 
 • Houd 1,5 meter afstand van anderen. 
 • Was vaak je handen en hoest en nies in je elleboog 
 • Je mag een mondkapje dragen op de zondagmiddagen maar we verplichten het niet. 
 • Ouders en/of verzorgers komen niet in de binnenruimtes van de bedrijven of de Kanselarij. Er staat altijd een begeleider buiten de ouders en/of verzorgers te woord voor evt. vragen/opmerkingen. 
 • Je kunt te allen tijde je handen desinfecteren. 
 • Schud elkaar niet de handen. 
 • Volg de aangegeven routes binnen de Kanselarij en/of het bedrijf 
 • Wijs kinderen en/of begeleiders erop wanneer ze te dichtbij je komen terwijl je dat niet prettig vindt.  

Covid -19 regels volgens het RIVMvoor kinderen onder de 12 jaar 

Groep 1 (Nynke B.) & Groep 2 (Merian) 

 

 • Ouders mogen niet naar binnen toe bij het brengen en halen van de kinderen. Mocht er contact willen zijn dan staat er altijd een begeleider buiten u te woord. Mocht dit qua tijd niet passen dan maakt de leerjaarleider graag een telefonische afspraak met u. 
 • Bij binnenkomst van de locatie desinfecteren alle kinderen hun handen.  
 • Iedere zondag wordt er een presentielijst bijgehouden. 
 • De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee die tijdens de pauze kan worden genuttigd. 
 • Kinderen mogen wel naar de Weekendschool Baljée komen als zij alleen verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 
 • Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden. 
 • De begeleiding en gastdocenten mogen mondkapjes dragen, wassen hun handen grondig en blijven op 1,5m afstand van elkaar.  
 • Kinderen tot en met 12 jaar blijven thuis van de Weekendschool Baljée als: 
 • Uw kind naast verkoudheidsklachten ook koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. Het kind hoeft in principe niet getest te worden (tenzij het ernstig ziek is, neem dan altijd contact op met de huisarts) en blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn. 
 • Uw kind een contact is van een patiënt die positief getest is op het nieuwe coronavirus en het kind klachten heeft die passen bij COVID-19. 
 • Uw kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft. 
 • Uw kind een huisgenoot is van iemand die positief getest is op het nieuwe coronavirus 
 • Meld uw kind telefonisch bij bovenstaande klachten af bij de leerjaarleider! 

 

Covid -19 regels volgens het RIVM voor kinderen boven de 12 jaar 

 Groep 3 Nynke B.

 

 • Het advies is om de kinderen boven de 12 jaar een mondkapje te laten dragen. Tijdens het programma van de Weekendschool wordt dit niet verplicht gesteld. 
 • Ouders mogen niet naar binnen toe bij het brengen en halen van de kinderen. Mocht er contact willen zijn dan staat er altijd een begeleider buiten u te woord. Mocht dit qua tijd niet passen dan maakt de leerjaarleider graag een telefonische afspraak met u. 
 • Bij binnenkomst van de locatie desinfecteren alle kinderen hun handen.  
 • Iedere zondag wordt er een presentielijst bijgehouden. 
 • De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee die tijdens de pauze kan worden genuttigd. 
 • Kinderen mogen niet naar de Weekendschool Baljée komen als zij verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) 
 • Jongeren van 13 tot 18 jaar hoeven onderling ook geen 1,5 meter afstand te houden maar wel tot volwassenen. Dit geldt voor alle leerlingen (ongeacht leeftijd) op de middelbare scholen. 
 • Kinderen boven de 12 jaar blijven thuis van de Weekendschool Baljée als: 
 • Uw kind verkoudheidsklachten of koorts heeft en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. Het kind kan getest worden (neem altijd contact op met de huisarts) en blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn. 
 • Uw kind een contact is van een patiënt die positief getest is op het nieuwe coronavirus en het kind klachten heeft die passen bij COVID-19. 
 • Uw kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft. 
 • Uw kind een huisgenoot is van iemand die positief getest is op het nieuwe coronavirus 
 • Meld uw kind telefonisch bij bovenstaande klachten af bij de leerjaarleider! 

 

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Dit is een verplicht veld
Dit is een verplicht veld
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu