Lees nu nieuwsbrief nummer 1!

Een goede start van het nieuwe schooljaar Baljée!

We begonnen dit schooljaar met maar liefst 70 aanmeldingen waarvan we helaas 20 kinderen moesten teleurstellen. We zijn het schooljaar gestart met z’n allen op onze thuislocatie ‘de Kanselarij’, waar we dit jaar maar al te graag en vaak op onze plek zaten. Helaas moesten vele bedrijven begrijpelijkerwijs door de Corona afzeggen. Gelukkig mochten we toch vele gastdocenten ontvangen met steeds weer een leerzaam programma. Ook hebben we met z’n allen een gezellige afsluitende kerstviering gehad, niet wetend dat het de laatste zondag tot nu toe zou zijn. Maar wat zijn we blij dat we de kinderen hebben leren kennen, dat we een band met ze hebben opgebouwd en met elkaar al mooie zondagmiddagen hebben beleefd. Dat is heel wat waard! Nu hopen we dat we weer spoedig los kunnen en tegen die tijd proberen we op verschillende manieren contact te houden zodat we straks de draad weer feilloos op kunnen pakken!

Houd moed en blijf positief!

Linda, coördinator Weekendschool Baljée

Menu