Missie/Visie

Stichting Weekendschool Baljée komt voort uit een initiatief van Stichting Het Nieuwe Stads Weeshuis (HNSW). Deze laatste stichting heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in het onderzoeken van een duurzame maatschappelijke voorziening voor kinderen uit de gemeente Leeuwarden.

Na een gedegen onderzoek met experts uit het werkveld en een haalbaarheidsonderzoek is besloten om de Stichting Weekendschool Baljée in Leeuwarden op te richten en voor een aantal jaren financieel te ondersteunen.

Missie

Stichting Weekendschool Baljée wil haar leerlingen een plek aanbieden waar ze samen plezier hebben, een breder beeld van de wereld laten zien, waar ze elkaar uitdagen grenzen te verleggen, het ontdekken van elkaars talenten, het versterken van het zelfvertrouwen en de kinderen erop voor te bereiden dat ze later gemotiveerde keuzes  kunnen maken voor hun opleiding en beroep, met de volgende centrale doelstelling:

  • (toekomst)perspectieven van leerlingen verbreden
  • Het zelfvertrouwen van de kinderen helpen vergroten en versterken
  • De talenten van de kinderen helpen benutten en op de juiste manier inzetten
  • De kinderen hulp bieden bij het maken van gemotiveerde keuzes voor hun toekomstige opleiding en beroep.
  • Preventie van verzuim en vroegtijdig schooluitval
  • Plezierige zondagmiddag beleven in samenwerking met andere kinderen.

Weekendschool Baljée tracht deze doelen te bereiken door het bieden van een netwerk van interessante (Friese) professionals die kinderen inspireren en motiveren om te blijven leren voor een kansrijke toekomst.

Visie

Kinderen vinden het leuk om de leren. Dit gaat verder dan je best doen op school en huiswerk maken. Het primaire onderwijs is vnl. gestoeld op het behalen van diploma’s. Bij Weekendschool Baljée staat de eigen groei en ontwikkeling centraal. De kennismaking met interessante mensen uit de samenleving en het bedrijfsleven zorgt ervoor dat het kind een bredere blik krijgt op zijn mogelijkheden. Weekendschool Baljée zorgt voor deze ontmoetingen door een werkwijze die naast deze verbreding van de omgeving, het talent van het kind centraal zet en ontwikkelt. Dit gebeurt op basis van de overtuiging dat zowel de kinderen als de professionals elkaar inspireren en van elkaar kunnen leren.