Bestuur

Jan-Geert Nutma

Voorzitter

Marius Hendriks

Penningmeester

Sytse Oreel

bestuurslid

Commerciële groep

Karst Spinder

Commercieel adviseur

Sytse Oreel

bestuurslid & commercieel adviseur

Hendrik Harm Kingma

Commercieel adviseur

Communicatieadviseur

Ienske Flokstra

Communicatieadviseur