Toekomstmogelijkheden

In mijn dagelijks werk ben ik werkzaam als team coördinator van het Gebiedsteam gemeente Waadhoeke, locatie Menaam. In deze functie geef ik integraal en coachend leiding aan een team van maatschappelijke professionals in dienst bij de gemeente Waadhoeke. Door samen te werken moet het team snel tot een oplossing komen op de individuele vraag van de inwoners van de gemeente Waadhoeke. Het team helpt bij het vinden van oplossingen voor zaken die horen bij de Participatie wet (werk, inkomen en uitkeringen), de Wmo (zelfstandig leven en meedoen in de samenleving voor iedereen) en de Jeugdwet (hulp en zorg aan kinderen, jongeren en ouders).

Zo’n 5 jaar geleden heb ik daarom direct ‘ja’ gezegd toen ik gevraagd werd als bestuurslid van Weekendschool Baljée. De doelstellingen zoals talent ontwikkeling, vergroten van zelfvertrouwen en het helpen verbreden van de toekomstmogelijkheden vind ik heel belangrijk in het leven van kinderen. Eigenlijk heeft ieder kind daar recht op. Naast mijn werk bij verschillende gemeenten ben ik onder andere trainer/coach in het amateurvoetbal en docent voor de KNVB om nieuwe trainers in het voetbal op te leiden. Ik kom ook daarbij veel in contact met vrijwilligers, mensen die onmisbaar zijn in de samenleving. Ik hoop bij Weekendschool Baljée in de samenwerking met deze vrijwilligers een mooie rol te kunnen spelen. In de afgelopen jaren heeft de Weekendschool Baljée bewezen een prachtige maatschappelijke organisatie te zijn, waarbij kinderen uit Leeuwarden een duurzaam netwerk opbouwen van mogelijkheden en mensen.

Menu