De stichting heeft ten doel, het bieden van kennis en ervaring aan enthousiaste en gemotiveerde kinderen van 10 tot 14 jaar uit de gemeente Leeuwarden. De kinderen die van huis uit minder mogelijkheden en kansen hebben uitgebreider in aanraking te komen met onderwerpen zoals kunst, technologie, natuur, zorg, media, cultuur, economie en zoveel meer.  Op deze manier kennis laten maken met boeiende beroepen & levendige organisaties.

Mogelijkheden en kansen

De Weekendschool Baljée staat voor een plek waar de kinderen samen plezier hebben, het ontdekken van elkaars talenten, het versterken van hun zelfvertrouwen en waar we proberen de kinderen erop voor te bereiden dat ze later gemotiveerde keuzes kunnen maken voor hun opleiding en beroep.

Weekendschool Baljée heeft een duurzaam karakter in het leven van de leerling. Dit biedt structurele kans op vergroting van mogelijkheden en kansen, biedt een netwerk voor leerlingen en biedt de grootste kans op het halen van de brugklas en dus op het voorkomen van vroegtijdig schooluitval.

Statuten

Bekijk hier de statuten van Weekendschool Baljée