Lijkt het jou ook zo leuk om je voor onze Weekendschool Baljée in te zetten? Dat kan op verschillende manieren: Als leerjaarbegeleider, als stagiaire of als vrijwilliger. Alle hulp is welkom om er voor deze kinderen vele geïnspireerde, leerzame, uitdagende en vooral plezierige zondagmiddagen van te maken!

Als leerjaarbegeleider…

 • ben je alle zondagmiddagen waarbij de Weekendschool Baljée actief is, aanwezig van 13:00 uur tot 16:30 uur.  Evt. uitloop door op- en afbouw en voorbereidingen.
 • ben je er om de kinderen te motiveren en te prikkelen ter ontplooiing van hun talenten, ambities en zelfvertrouwen.
 • ga je een (coaching)gesprek aan met de kinderen om ze te laten merken dat ze mogelijkheden hebben om keuzes te maken.
 • kun je ideeën aandragen voor een zondagmiddagprogramma en evt. in uitvoering brengen.
 • heb je  een verantwoordelijke rol ten behoeve van de gastdocenten, de stagiaires en de vrijwilligers bij alle taken die verricht (moeten) worden tijdens een zondagmiddag.
 • maak vooral samen met de kinderen en het team er een hele plezierige middag van!

Als stagiaire…

 • ben je er voor de kinderen en moet je in staat zijn om kinderen te motiveren en te prikkelen ter ontplooiing van hun talenten, ambities en zelfvertrouwen.
 • ga je een (coaching) gesprek aan met de kinderen om ze te laten merken dat ze mogelijkheden hebben om keuzes te maken.
 • mag je ideeën aandragen voor een zondagmiddagprogramma.
 • voer je stage-opdrachten uit die in belang zijn van je eigen ontwikkeling en dat van de kinderen.
 • heb je een ondersteunende rol ten behoeve van de gastdocenten en de beroepskracht bij alle taken die verricht mogen worden tijdens een zondagmiddag.
 • maak vooral samen met de kinderen en het team er een hele plezierige middag van!

Als vrijwilliger…

 • ben je er voor de kinderen en moet je in staat zijn om kinderen te motiveren en te prikkelen ter ontplooiing van hun talenten, ambities en zelfvertrouwen.
 • ga je een (coaching) gesprek aan met de kinderen om ze te laten merken dat ze mogelijkheden hebben om keuzes te maken.
 • mag je ideeën aandragen voor een zondagmiddagprogramma en evt. in uitvoering brengen.
 • heb je een ondersteunende rol ten behoeve van de gastdocenten en de leerjaarbegeleider bij alle taken die verricht mogen worden tijdens een zondagmiddag.
 • maak vooral samen met de kinderen en het team er een hele plezierige middag van!