Covid -19 regels volgens het RIVM voor kinderen onder de 12 jaar

Ouders mogen niet naar binnen te bij het brengen en halen van de kinderen. Mocht er contact willen zijn dan staat er altijd een begeleider buiten u te woord. Mocht dit qua tijd niet passen dan maakt de leerjaarleider graag een telefonische afspraak met u.

Bij binnenkomst van de locatie desinfecteren alle kinderen hun handen.

Iedere zondag wordt er een presentielijst bijgehouden.

De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee die tijdens de pauze kan worden genuttigd.

Kinderen mogen niet naar de Weekendschool Baljée komen als zij  verkoudheidsklachten hebben (zoals loopneus, neusverkoudheid, niezen en keelpijn) Dit is per 6 februari 2021 veranderd, tot die tijd mochten kinderen vanaf 4 jaar wel met verkoudheidklachten naar school.

Kinderen tot en met 12 jaar hoeven onderling én tot volwassenen geen 1,5 meter afstand te houden.

De begeleiding en gastdocenten dragen een mondkapje in de wandelgangen, wassen hun handen grondig en blijven op 1,5m afstand van elkaar.

Kinderen tot en met 12 jaar blijven thuis van de Weekendschool Baljée als: 

Uw kind verkoudheidsklachten, koorts en/of benauwd is en/of (meer dan incidenteel) hoest. Het kind hoeft in principe niet getest te worden (tenzij het ernstig ziek is, neem dan altijd contact op met de huisarts) en blijft thuis totdat deze klachten minimaal 24 uur over zijn.

Uw kind een contact is van een patiënt die positief getest is op het nieuwe coronavirus en het kind klachten heeft die passen bij COVID-19.

Uw kind bij iemand in huis woont, die naast milde klachten die passen bij corona ook koorts heeft en/of benauwd is. Iedereen in het huis blijft dan thuis totdat die persoon een negatieve testuitslag heeft.

Uw kind een huisgenoot is van iemand die positief getest is op het nieuwe coronavirus

Meld uw kind telefonisch bij bovenstaande klachten af bij de leerjaarleider!

Extra maatregelingen van het RIVM na 2e lockdown (februari) 2021 geldend voor de kinderen + het team van de Weekendschool Baljée:

Laat de kinderen zoveel mogelijk zelf naar de Kanselarij of locatie van het zondagmiddagprogramma komen.

De kinderen van groep 1 en groep 2 treffen elkaar niet doordat we verschillende begin- en eindtijden hanteren ook hebben ze op verschillende momenten pauze.

De leerjaarleiders, stagiaires, vrijwilligers en de gastdocenten houden zoals altijd 1,5m afstand tot elkaar. Tussen kinderen onderling en tussen kinderen en het team is 1,5 m afstand houden niet verplicht.

In de Kanselarij zijn looproutes met eenrichtingsverkeer gemaakt, die volgt ieder op.

We proberen zoveel mogelijk in dezelfde groepjes + vaste begeleider te werken en dit herhaald zich iedere zondagmiddag.

Het team en de gastdocenten dat leiding geeft aan de groepen mag een mondkapje dragen tijdens de zondagmiddagen. Dit is niet verplicht. Wel is het dringende advies om de kinderen in de gangen een mondkapje te laten dragen. Tijdens de lessen mag het mondkapje dan weer af. Voor het team en de gastdocenten geldt dat we in de wandelgangen het mondkapje dragen en tijdens de les mag het mondkapje af.

Teamleden met klachten blijven ten alle tijde thuis.

Mochten we de kinderen vervoeren in auto’s om op locatie te gaan, dan verplichten we allen een mondkapje te dragen in de auto.

In deze tijd verplichten wij kinderen niet te komen. Wij respecteren ieders mening om de contacten beperkt te houden. Geef dit wel tijdig door aan de leerjaarleider.

Volg de beslisboom wanneer u het niet zeker weet. (zie hieronder)

 

Maatregelen volgens het RIVM bij een geval van corona binnen de groep

 Het advies van de GGD is:

Alle kinderen, gastdocenten en begeleiders die zondagmiddag bij het programma waren van de Weekendschool moeten 5 dagen later getest worden. Zondag niet meegerekend.

Kinderen + begeleiding die aanwezig waren laten zich testen ongeacht of je klachten hebt.

Niet testen is 10 dagen in quarantaine.

Tot de test blijf je thuis en ga je dus niet naar school/werk.

De GGD neemt met ieder kind/ouder/begeleider/ gastdocent contact op i.v.m. bron contactonderzoek.

De Weekendschool Baljée informeert betrokkenen (ouders, team, gastdocenten + basisscholen van de desbetreffende kinderen.

Jullie gezin/partner hoeft niet in quarantaine maar houd zoveel mogelijk afstand met hen. Zodra je toch ernstige klachten krijgt als benauwdheid en koorts dan mag je je eerder laten testen (je krijgt dan voorrang) en moet ook je gezin/partner in quarantaine. Stel je wordt verkouden dan reken ze dat nog niet tot de ernstige klachten.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Fill out this field
Fill out this field
Geef een geldig e-mailadres op.

Menu